Produkt dnia
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

www.sztor.pl

 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym: www.sztor.pl

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.sztor.pl (dalej jako: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Tomasza Sztorc prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SZTOR Tomasz Sztorc, z miejscem prowadzenia działalności w Mińsku Mazowieckim 05-300, przy ul. Lipowej 5, REGON: 388875255, NIP: 8221781514, (dalej jako: „SZTOR”, „Sprzedawca”).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
 • drogą mailową: biuro@sztor.pl,
 • telefonicznie: +48 25 758 1010, +48 571 802 803.
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sieci Internet (dalej jako: „Produkty”).
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej www.sztor.pl odnoszące się do umieszczonych tam Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w treści art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. W Sklepie internetowym sprzedawane są wyłącznie Produkty oryginalne, objęte gwarancją producenta - na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych poszczególnych  Produktów.
 4. Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów są aktualne, jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany. W wypadku zmiany cen Produktów, osoba składająca zamówienie w Sklepie internetowym (dalej jako: „Klient”) zostanie poinformowana o tym fakcie przed realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem, iż zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę po akceptacji nowej ceny Produktu przez Klienta.

§ 2

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, Klient może założyć konto użytkownika, które umożliwia mu śledzenie statusu realizacji zamówienia oraz historii zamówień (dalej: „Konto użytkownika”).
 2. Aby założyć Konto użytkownika Klient powinien kliknąć znajdujący się na stronie internetowej Sklepu internetowego odpowiedni przycisk, a następnie wskazać swoje dane osobowe a także adres mailowy oraz dane teleadresowe.
 3. Warunkiem założenia Konta użytkownika jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.
 4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne w celu założenia Konta użytkownika oraz realizacji złożonego zamówienia.
 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Edge, IE, Chrome, Opera, Firefox,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program FlashPlayer.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez skorzystanie z funkcji dodania Produktu do koszyka oraz następnie poprzez zatwierdzenie zamówienia.
 3. Przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia, Klient będzie miał możliwość:
  1. zalogowania się na Konto użytkownika,
  2. założenia Konta użytkownika,
  3. zatwierdzenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika – w tym wypadku Klient, w celu realizacji zamówienia zobowiązany jest wskazać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 4. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed zatwierdzeniem. Każde zamówienie, które zostanie odrębnie zatwierdzone będzie traktowane przez Sprzedawcę jako osobne zamówienie. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku wskazania przez Klienta niekompletnych lub błędnych danych.
 5. Sprzedawca akceptuje następujące formy zapłaty za zamówienie:
  1. przedpłata przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia,
  2. szybkie płatności Autopay bezpośrednio z rachunku bankowego. Obecnie dostępne przelewy to:
   Płacę z Alior Bankiem, Alior Bank, przelew bankowy, BLIK, BNP Paribas, Płać z BOŚ, Banki Spółdzielcze, Płać z ING, Płacę z Getin, ING Bank Śląski, Płacę z Inteligo, Crédit Agricole e-przelew, mTransfer, mBank, Płacę z Noble Bank, Nest Bank, Pekao24Przelew, Bank PEKAO SA, Płacę z iPKO, Plus Bank, Przelew z BANK NOWY BFG S.A., Płacę z Kontem PayU, Przelew24, Przelew z CitiHandlowy, Płacę z Millennium, Santander.
  3. płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  4. pobranie,
  5. płatność gotówką – wyłącznie w przypadku osobistego odbioru zamówienia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku), w godzinach: 8.00-17.00 potwierdza złożone przez Klienta zamówienie e-mailem lub telefonicznie, podając m.in. numer zamówienia, termin jego realizacji, sposób dostawy, kwotę do zapłaty. Brak potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia w wyżej wymienionym terminie i w formie oznacza, iż nie zostało ono przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji.
 7. Umowa zostaje zawarta z potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych prowadzonych w Sklepie internetowym  bądź wprowadzania zmian w zasadach ich przeprowadzania.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia, w szczególności w przypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z innych przyczyn, na wystąpienie których Sprzedawca nie miał wpływu.
 11. W wypadkach określonych w ust. 9 i 10 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie środki pieniężne uiszczone przez Klienta na rzecz Sprzedawcy związane z realizacją zamówienia niepotwierdzonego lub anulowanego.
 12. Sprzedawca wraz z zamówieniem dostarczy Klientowi dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego (w zależności od wyboru Klienta). 

§ 4

WARUNKI DOSTAWY 

 1. W zależności od wyboru Klienta, zamówione Produkty zostaną wysłane do Klienta, bądź Klient zostaje poinformowany o możliwości odbioru Produktów,
 2. W zależności od dostępności zamówionego przez Klienta Produktu, czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi 2-14 dni roboczych. Co do zasady, zamówione Produkty winny zostać dostarczone do Klienta następnego dnia roboczego liczonego od dnia wysyłki Produktu. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy w przypadku uchybienia wyżej wymienionego terminu.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 
 4. W zależności od dostępności i popularności Produktu, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Zamówione Produkty wysłane w piątek zostaną dostarczone Klientowi w poniedziałek.
 5. Zamówione Produkty mogą być według wyboru Klienta:
 6. odebrane osobiście, po uprzednim poinformowaniu Klienta przez Sprzedawcę o możliwości odbioru zamówionych Produktów, przy czym odbiór osobisty jest bezpłatny, bądź
 7. dostarczane odpłatnie przez Sprzedawcę za pośrednictwem współpracującej ze sprzedawcą firmy kurierskiej (dalej jako: „kurier”) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 8. Zamówione Produkty są umieszczone w oryginalnym opakowaniu.
 9. Zamówione Produkty są zapakowane wraz z pełną dokumentacją Produktu, w tym książką gwarancyjną, którą należy zachować.
 10. Sprzedawca zastrzega, iż kurier jedynie zdejmuje Produkty z pojazdu, a ewentualna usługa w postaci wniesienia Produktu do wskazanego uprzednio przez Klienta w zamówieniu miejsca jest dodatkowo płatna.
 11. Zamówienia są  realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

§ 5

ZASADY ODBIORU PRZESYŁKI 

 1. Zasady odbioru przesyłki są następujące:
 2. przed przybyciem kuriera: Klient oczekujący na przesyłkę powinien przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości.
 3. w obecności kuriera należy:
  1. sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki,
  2. pokwitować i odebrać przesyłkę,
  3. rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletność przesyłki.
 4. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niekompletności zamówienia lub niezgodności towaru dostarczonego z Produktem zamówionym, należy zażądać od kuriera lub od osoby wydającej Produkt, sporządzenia protokołu szkody. Zaistniałe zdarzenie Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (mailem lub pocztą do Sprzedawcy). Protokół szkody jest jedyną podstawą roszczeń Klienta wobec firmy SZTOR.
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęcie bez zastrzeżeń przesyłki, której uszkodzenie jest widoczne z zewnątrz oraz za wszelkie skutki niesporządzenia protokołu szkody, w tym w szczególności odmowę uwzględnienia reklamacji przez przewoźnika.

§ 6

KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Aktualne koszty przesyłki wskazywane są każdorazowo na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty przesyłki” oraz dodatkowo wyliczane z chwilą dodania Produktów do koszyka, a przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki będzie uwzględniony na fakturze lub paragonie fiskalnym.

 § 7

WARUNKI GWARANCJI 

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta (dalej jako: „Gwarancja”). Gwarancja ważna jest wyłącznie wraz z dowodem zakupu Produktu (paragon, faktura), który należy okazać Sprzedawcy, serwisowi producenta Produktu lub innej upoważnionej osobie trzeciej wyznaczonej przez Sprzedawcę.
 2. Karta gwarancyjna wraz z instrukcją obsługi jest dołączana do zamówionego Produktu.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

 1. Sprzedawca odpowiada przed Klientem za wady fizyczne i prawne Produktu na zasadach i w terminach rękojmi określonej przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wystąpienia wady, Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie w formie pisemnej lub dokumentowej (elektronicznej – za pośrednictwem e-maila).
 3. Klient wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dotycząca zakupionego Produktu, w tym w szczególności korespondencja dotycząca ewentualny wad, była przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu. Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za skuteczne doręczenie wiadomości w momencie wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 4. Klient jest każdorazowo uprawniony do dokonania wiążącego dla Sprzedawcy wyboru czy stwierdzone wady chce usuwać na zasadach rękojmi czy też na zasadach gwarancji.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Przekazanie przez Klienta jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania rejestracji i złożenia zamówienia Produktu w Sklepie internetowym. Wszystkie udostępnione w Formularzu zamówienia dane osobowe Klienta są chronione i wykorzystane przez Sprzedawcę, w szczególności w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego Produktu. Sprzedawca może wykorzystać dane osobowe Klienta również m.in. do prowadzenia ewidencji Klientów, rozsyłania informacji promocyjnych dotyczących Produktów i Sklepu internetowego o ile Klient wyraził na to zgodę.
 3. Przekazane przez Klienta  dane osobowe nie będą nigdy przekazane przez SZTOR osobom trzecim, poza przypadkami gdy ich przekazanie będzie konieczne do realizacji zamówienia lub będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa/decyzji właściwych uprawnionych organów publicznych.
 4. Na pisemne żądanie Klienta, Sprzedawca niezwłocznie usunie przekazane mu przez Klienta dane osobowe oraz zamknie konto w Sklepie internetowym
  (z zastrzeżeniem, iż postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą danych osobowych Klienta zawartych na wystawionych przez Sprzedawcę fakturach). 

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY 

 1. Odpowiedzialność za działanie Sklepu internetowego ponosi Sprzedawca.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy, poza obowiązkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest ograniczona do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Produktu w przypadku sprzedaży konsumenckiej. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i uszkodzenia powstałe w transporcie lub związane z opóźnieniem w dostawie lub niemożliwością dostarczenia zamówionego Produktu.
 3. W przypadku sprzedaży niekonsumenckiej, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu.
 4. O ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie będzie wynikało inaczej, odpowiedzialność Sprzedawcy będzie ograniczała się do szkody rzeczywiście poniesionej przez Klienta, spowodowanej z winy umyślnej Sprzedawcy z wyłączaniem utraconych korzyści, z ograniczeniem odpowiedzialności SZTOR do wysokości wartości zamówionego przez Klienta Produktu. 

§ 11

ZWROTY 

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dostarczenia Produktu, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co Strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne, w szczególności w przypadku, gdy zwrócony Produkt posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, nosi znamiona używania poza zakresem dozwolonego użytku (a więc w zakresie niezbędnym do sprawdzenia czy rzecz jest sprawna – na zasadach analogicznych do możliwości sprawdzenia produktu w sklepie stacjonarnym) lub gdy jest niekompletny, jak również, gdy nie znajduje się w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu (o ile opakowanie nie daje się otworzyć bez jego uszkodzenia). Uprawnienie to przysługuje wyłącznie Klientom będącym konsumentami.
 2. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Zwracany przez Klienta Produkt, oprócz warunków określonych w ust. 1 powyżej, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie transportu. Produkt należy zwrócić wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami, jak również w oryginalnym opakowaniu oraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedawcy.
 3. Całkowity koszt zwrotu Produktu ponosi Klient.

 § 12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. (Dz. U. poz. 1823) skierowanego do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

§ 13

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1495 ze zm.), Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny (dalej jako: „sprzęt”), ma prawo zwrócić stary lub zużyty sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy. Klienci, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym, wyrażający chęć skorzystania z wyżej wymienionego uprawnienia, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: SZTOR, ul. Lipowa 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 1. Koszt przesyłki zużytego sprzętu na wyżej wymieniony adres ponosi Klient.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. Zamówiony przez Klienta Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu całkowitego uiszczenia przez Klienta należności za Produkt.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Zdjęcia Produktów zamieszczone na stronie internetowej www.sztor.pl mają charakter przykładowy i służą jedynie prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów. Różnice pomiędzy wizualizacją Produktu dostępnego w Sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (w szczególności kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu w Sklepie internetowym.
 5. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku  - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49, poz. 508 ze zm.)
 6. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 7. Wszelkie spory nieuregulowane w powyższym Regulaminie oraz wynikające z realizacji umowy sprzedaży Produktów będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2021r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl